Kiyaslama

Lonesome investor who owns a second home in America
Blue Coral Home Owner

Blue Coral ürünleri kontrollü risk faktörüne dikkat etmek kaydıyla, oldukça yüksek getirili ve yatırım anlamında en iyi emlak ürünleridir. Ürünlerimizin halihazırdaki performanslarına göre gerçek verilere dayalı olarak hazırlanan karşılaştırma tablosunu inceleyiniz.

Müşterinin Florida’da Emlak Alma Kararını Etkileyen En Önemli Faktör

Burada anlaşılması zor olan bir konu bulunmamaktadir, çünkü veriler tahmini değerlere dayalı değil; halihazırda işlemekte olan ürünlerin gerçek performansına dayalıdır. Emlak yatırımı hemen paraya çevrilebilecek bir yatırım şekli olmamakla birlikte, piyasa ortalamasının üzerinde ortalama yıllık gelir getirecek uzun vadeli bir yatırım şeklidir. Tüm yatırımlar beraberinde risk olasılığını getirse de emlak yatırımı riskin normal şartlar altında kontrol edilebildiği tek yatırım aracıdır.